Informace o publikaci

Multielemental analysis of prehistoric animal teeth by laser-induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry

Název česky Multiprvková analýza fosilního zvířecího zubu pomocí metod spektrometrie laser indukovaného mikroplasmatu a laserová ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plasmatem
Autoři

GALIOVÁ Michaela KAISER Jozef FORTES Francisco NOVOTNÝ Karel MALINA Radomír PROKEŠ Lubomír HRDLIČKA Aleš VACULOVIČ Tomáš NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam SVOBODA Jiří KANICKÝ Viktor LASERNA Javier

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Applied Optics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova fossil animal teeth; LIBS; LA-ICP-MS; elemental mapping
Popis Pro analýzu distribuce prvků obsažených ve fosilním vzorku medvědího zubního dentinu (Ursus arctos)byly použity metody LIBS a LA-ICP-MS. Prvkové mapování bylo provedeno na ploše 26 mm x 15 mm a 3 mm tenkém řezu medvědího špičáku. Kromě distribuce matričních prvků (Ca, P) bylo sledováno rozložení Na, Mg. Hloubka vzniklých ablačních kráterů byla měřena pomocí optického profilometru. Obě metody LIBS a LA-ICP-MS jsou vhodné pro rychlou a prostorově rozlišenou analýzu vzorku prehistorického zubu. Navíc bylo vypočtena tvrdost vzorku z LIBS spekter pomocí poměru intenzit iontové a atomové čáry hořčíku. Pro ověření byla tvrdost měřena pomocí Veckers testu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info