Multielemental analysis of prehistoric animal teeth by laser-induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry

Název česky Multiprvková analýza fosilního zvířecího zubu pomocí metod spektrometrie laser indukovaného mikroplasmatu a laserová ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plasmatem
Autoři GALIOVÁ Michaela KAISER Jozef — FORTES Francisco — NOVOTNÝ Karel — MALINA Radomír — PROKEŠ Lubomír HRDLIČKA Aleš VACULOVIČ Tomáš — NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam — SVOBODA Jiří — KANICKÝ Viktor — LASERNA Javier
Druh Článek v odborném periodiku
Citace GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Francisco FORTES, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Jiří SVOBODA, Viktor KANICKÝ a Javier LASERNA. Multielemental analysis of prehistoric animal teeth by laser-induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Applied Optics, USA: Optical Society of America, 2010, roč. 49, č. 13, s. "C191"-"C199". ISSN 0003-6935.
Originální jazyk angličtina
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova fossil animal teeth; LIBS; LA-ICP-MS; elemental mapping

Pro analýzu distribuce prvků obsažených ve fosilním vzorku medvědího zubního dentinu (Ursus arctos)byly použity metody LIBS a LA-ICP-MS. Prvkové mapování bylo provedeno na ploše 26 mm x 15 mm a 3 mm tenkém řezu medvědího špičáku. Kromě distribuce matričních prvků (Ca, P) bylo sledováno rozložení Na, Mg. Hloubka vzniklých ablačních kráterů byla měřena pomocí optického profilometru. Obě metody LIBS a LA-ICP-MS jsou vhodné pro rychlou a prostorově rozlišenou analýzu vzorku prehistorického zubu. Navíc bylo vypočtena tvrdost vzorku z LIBS spekter pomocí poměru intenzit iontové a atomové čáry hořčíku. Pro ověření byla tvrdost měřena pomocí Veckers testu.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info