Informace o publikaci

HORMONES AND KNOX GENES IN VEGETATIVE DEVELOPMENT OF ARABIDOPSIS THALIANA

Název česky HORMONY A KNOX GENY VE VEGETATIVNÍM VÝVOJI ARABIDOPSIS THALIANA
Autoři

SOUČEK Přemysl REKOVÁ Alena BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference MendelNet06'Agro. 2006
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Arabidopsis thaliana; homeobox genes; hormones
Popis Rostlinné hormony ovlivňují řadu vývojových a fyziologických procesů pomocí regulace exprese řady genů, včetně genů kódujících transkripční faktory. KNOX geny (knotted1-like homeobox genes) kódují transkripční faktory obsahující homeodoménu. Detailně byla studována schopnost řady rostlinných hormonů modulovat míru exprese KNOX genů. Působení ethylenu, ani giberelinů nevyvolalo žádné změny exprese genu BP (BREVIPEDICELLUS). Exprese BP byla výrazně inhibována aplikací kyseliny abscisové, naopak aplikace auxinů vedla ke zvýšené tvorbě primordií postranních kořenů, v nichž je BP exprimován. Krátkodobé zvýšení endogenně syntetizovaných cytokininů reprimovalo expresi STM (SHOOTMERISTEMLESS) pouze v hypokotylech a míra represe se podstatně zvyšuje při současném snížení světelné intensity. Dlouhodobé působení cytokininů vedlo ke zvýšení exprese všech dalších KNOX I genů v hypokotylech, což zřejmě koreluje s radiální expanzí vodivých pletiv, které jsou jedním z hlavních míst, kde jsou tyto geny exprimovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info