Informace o publikaci

Interpunkce českých tištěných kancionálů pobělohorského období a možnosti její transkripce. Brno 23.-25. 9. 2010.

Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2010
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vychází ze zkušeností autora s editací souborů českých kancionálových písní barokní doby. Autor se zabývá repertoárem jednotlivých znamének a pravidly jejich kladení, která zkoumá jak z hlediska dobové konkurence pauzového a syntaktického principu interpunkce, tak také z hlediska jejich adaptace na veršovou či spíše hudební stránku písní.
Související projekty: