Informace o publikaci

Ústavní a zákonné zakotvení práva na informace ve vybraných státech světa

Autoři

KOLMAN Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Státní zastupitelství
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Administrative law Right to information Central and South America
Popis Česká právní publicistika se opakovaně věnovala tématice práva na informace. Ke komplexnějšímu porozumění nám může napomoci rovněž stručné seznámení s právní úpravou této oblasti v právních řádech jiných států světa jak evropských tak i mimoevropských. Autor se věnuje i státům, které byly v naší právní vědě prozatím opomíjeny , kupříkladu země pobaltské, jihoamerické anebo středoamerické. Ústavní právo na informace je právem specifické povahy. Jeho zvláštnost tkví v tom, že je právem jako takovým (tedy samo o sobě) a zároveň je třeba ho chápat jako most k uskutečnění práv dalších. Zároveň také právo na informace naopak může stát v cestě k realizaci jiných práv.
Související projekty: