Informace o publikaci

Možná úskalí a přínosy projektového vyučování ve výuce přírodopisu a biologie

Autoři

VLČKOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Projektové vyučování je metoda podporující složité a divergentní myšlenkové operace a utváří flexibilní vyučovací prostředí. Tato metoda přispívá k rozvoji myšlení žáků, vytváření originálních řešení, rozvíjí spolupráci, efektivní vyhledáváni v literatuře, prezentace informací a hodnocení vlastních zjištění. Projektové vyučování ve výuce přírodopisu a biologie stále patří mezi relativně vzácné a neobvyklé metody ve školní praxi, jak na základních, tak i středních školách. Již Komenský kladl důraz na školu hrou, principy názornosti, aktivnosti a další. Projektové vyučování staví na těchto principech, a tím přispívá ke zkvalitňování výuky, vyšší motivaci žáků a k lepším studijním výsledkům. Přírodopis resp. biologie nabízí množství témat, do kterých je možné uvedenou metodu smysluplně a efektivně aplikovat. Cílem příspěvku bude zanalyzovat současný stav týkající se aplikace projektového vyučování do hodin přírodopisu a biologie, popsat zkušenosti jednotlivých autorů. Na základě dostupné literatury stanovit úskalí a přínos projektového vyučování v hodinách přírodopisu a biologie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info