Informace o publikaci

6. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví

Autoři

HŘEBÍČEK Jiří PITNER Tomáš ŽIŽKA Jan

Rok publikování 2009
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis 6. letní škola aplikované informatiky se konala ve dnech 4. až 6. září 2009 v Bedřichově v rámci řešení projektu SP/4i2/26/07: Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností, který je realizován Masarykovou univerzitou v letech 2007 až 2010 v rámci Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP) s počátkem řešení projektů v roce 2007 s finanční podporou MŽP. Dále pak byla věnována řešení projektu FEED: Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues, který je financován Evropskou komisí (EK), a je součástí eParticipation přípravné iniciativy EK, jejímž cílem je využít přínosů informačních a komunikačních technologií ke zlepšení legislativních a rozhodovacích postupů a zvýšení účasti veřejnosti na všech úrovních rozhodování veřejné správy v rámci eGovernmentu.
Související projekty: