Informace o publikaci

4. letní škola aplikované informatiky

Autoři

HŘEBÍČEK Jiří

Rok publikování 2007
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Popis Letní školy aplikované informatiky kombinují témata životního prostředí s rozšiřováním potenciálu informatiky pro zpracování dat o životním prostředí a k zpřístupnění poznatků výzkumu prostřednictvím Internetu. Sborník shrnuje témata, kterými se zabývala 4. letní škola aplikované informatiky, která se konala ve dnech 24. až 26. srpna 2007 v Bedřichově. Sborník této letní školy se snaží o objasnit, jak výměna výsledků výzkumu v oblasti environmentální informatiky na bázi odborných konferencí, veřejně přístupných informačních zdrojů a nově vyvinutých nástrojů environmentální informatiky podněcují integraci znalostí a podporu rozhodování v životním prostředí.
Související projekty: