Informace o publikaci

European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe

Název česky Evropská konference českého předsednictví v Radě Evropy TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří

Rok publikování 2009
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Popis Evropská konference českého předsednictví v Radě Evropy TOWARDS eENVIRONMENT usměrňuje vývoj eEnvironment (elektronického přístupu k informacím o životním prostředí, důležitý základ pro demokracii a ochranu životního prostředí) systému. Hlavní témata konference zahrnují ve sborníku nové výsledky ve: výzkumu ICT pro vývoj SISE (Jednotného informačního prostoru v Evropě pro životní prostředí); nejlepších praktik členských států pro zavedení SEIS (Sdíleného environmentálního informačního systému); spolupráce a integrace iniciativy GMES (Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti) a INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství) směrnice. Jsou zaměřeny na budoucí Internet, očekávanou interoperabilitu, rozšíření digitálního obsahu, podporu nových způsobů mobility a vývoje koncové technické základny pro integraci informací, atd.
Související projekty: