Informace o publikaci

Central Europe - secondary and tertiary airports dynamics

Autoři

SEIDENGLANZ Daniel

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na geografickou analýzu dynamiky sekundárních a terciárních letišť ve středoevropském prostoru od roku 1990 do současnosti, zejména s ohledem na jejich zapojení do sítí letecké dopravy. Pozornost je věnována především následujícím skutečnostem: vývoj počtu destinací, frekvence letů a nabízené kapacity kapacity leteckého spojení, změny geografické strukturace uvedených ukazatelů, vývoj dalších indikátorů. Vzhledem k tomu, že sekundární a terciární letiště byla do map letecké dopravy dříve zapojena především prostřednictvím feeder tras směřujících do národních hubů (např. Frankfurt, Praha, Warszawa apod.) a dnes lze v této oblasti pozorovat vyšší aktivitu nízkonákladových aerolinií (které nově zavádějí přímé lety i do jiných míst), bude pozornost věnována i těmto změnám.
Související projekty: