Informace o publikaci

2D a 3D mapy za použití stavebního a technologického pasportu

Autoři

GLOS Petr KROUTIL Petr VYTRHLÍK Martin HANUŠOVÁ Jitka MIKSTEIN David BLAŽEK Pavel

Rok publikování 2010
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis Primárním cílem stavební pasportizace je pořizovat, udržovat a poskytovat aktuální stavební dokumentaci popisující budovy a místnosti. Podobně je cílem technologické pasportizace nakládat stejně s daty popisujícími technologie v budovách. Vhodným pojetím datového skladu grafické části pasportů pomocí GIS jako mapy jsme dosáhli toho, že můžeme vytvářet mapové výstupy se symbolikou dle potřeb konkrétního využití map a generovat trojrozměrné mapy budov včetně technologií v nich umístěných. Mapové výstupy je možno využívat jako takové, či je využívat jako podklad pro jiná data vztahující se k budovám v návazných aplikacích. Dále můžeme generovat mapy v obrazových formátech, PDF a DWG pro použití při správě a provozu budov. Naše pojetí stavebního pasportu jako mapy umožňuje propojovat data týkající se budov a místností na bázi prostorového kontextu a generovat tak mapy pro provádění analýz těchto dat. Mapy lze generovat i pro různá časová období a sledovat tak vývoj nějakého jevu v čase. Všechny mapové výstupy pasportů mohou používat zaměstnanci univerzity pro svoji práci. Studenti mohou využívat data stavebního pasportu pro studijní účely. Mapové výstupy ve webových aplikacích: https://gisweb.muni.cz/Pasport/ http://gisweb.muni.cz/export/ http://gisweb.muni.cz/TechnologickyPasport/ Vývojové metody: Systém stavební pasportizace je založen na dekompozici budovy na základní elementy, jimiž jsou stavební konstrukce, otvory ve stavebních konstrukcích a výplně otvorů. Popisem jednotlivých elementů atributy relativní výšky dosáhneme toho, že z pořízených dat lze jednoduše a automatizovaně vytvářet 3D modely budov. Systém technologické pasportizace je založen na evidenci jednotlivých zařízení technologií v GIS. U každého zařízení je zachycena databázově vazba na funkčně nadřazené zařízení, což umožňuje popsat funkční návaznosti v rámci jednotlivých technologií v budově používaných.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info