Informace o publikaci

Geneze páskovaných granitoidních hornin peralkalického masivu Khan Bogd v jižním Mongolsku

Autoři

KYNICKÝ Jindřich KRMÍČEK Lukáš CHENG Xu MAŠEK J KRMÍČKOVÁ M

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova magmatic layering; ekerite; aplite; pegmatite; Khan Bogd massif; Mongolia
Popis Permský peralkalický granitický postkolizní masiv Khan Bogd se nachází v poušti Gobi v jižním Mongolsku. Patří mezi největší alkalické masivy na světě a je produktem výrazné frakční krystalizace. Výskyty magmatických hornin s páskovanou texturou jsou vázané na mělce podpovrchovou přikontaktní zónu peralkalických granitoidních hornin s horninami paleozoického vulkanosedimentárního pláště. Páskovaná ekerit-aplit-pegmatitová asociace vykazuje znaky pro vznik v křehce-duktilním režimu, který hrál zásadní roli při opakovaném otevírání sytému. Otevření systému vyvolalo rychlý pokles tlaku a vedlo k podchlazení taveniny. Z podchlazené taveniny následně krystalizovaly ekeritové partie bohaté na volatilní komponenty. Po určitém čase došlo pravděpodobně k uzavření systému, což umožnilo rovnovážnou krystalizaci výšeteplotní aplitické partie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info