Informace o publikaci

ELISA kit pro detekci aduktů PAH

Autoři

PŘIBYL Jan SKLÁDAL Petr SUCHÁNEK Miloslav

Rok publikování 2010
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Výsledkem je funkční vzorek ELISA kitu metody pro stanovení aduktů polyaromatických uhlovodíků (PAH), známých pro své karcinogenní vlastnosti. Kit se skládá s ELISA stripů (8 jamek) modifikovaných biokonjugátem PAH a připraveným pro přímé použití. Dalšími komponenty je roztok primární protilátky mající afinitu k PAH metabolitům a také protilátka sekundární, značená křenovou peroxidázou (komerční produkt získaný od subdodavatele), dále pak také jednosložkový substrátový roztok) (EnzymoPlus Brno) určený pro kolorimetrické stanovení výsledku. Potřebné pomůcky: pipeta automatická vč. špiček, plastová mikrozkumavka, promývačka mikrotitračních desek, ELISA reader (čtečka mikrotitračních desek. Výsledek byl vyroben na základě ověření vlastností. Výsledek byl jeden z cílů projektu NPVII 2B06056.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info