Informace o publikaci

Exclusive Contentions in the Czech Republic

Název česky Vylučovací spory v České republice
Autoři

DÁVID Radovan

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Czech Civil procedure code; executory code; executory proceedings; motion to exclude the thing from the list.
Popis Tento příspěvek se věnuje základním otázkám ochrany třetích osob v exekučním řízení. Téma analyzuje současnou českou právní úpravu obsaženou v občanském soudním řádu a řádu exekučním. Dotýká se základní charakteristiky vylučovacích sporů, výčtu práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí a stejně tak prostředků ochrany třetích osob. V závěru je pojednáno o problematice nákladů řízení a prekluzivních lhůt.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info