Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic

Název česky Faktory ovlivňující postavení mladých lidí na trhu práce v ČR
Autoři KATRŇÁK Tomáš KREIDL Martin — KULHAVÝ Václav — SIROVÁTKA Tomáš — ŠTÍPKOVÁ Martina
Druh Další prezentace na konferencích
Citace KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ, Tomáš SIROVÁTKA a Martina ŠTÍPKOVÁ. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. In Five Years of TransEurope Project. Transnationalization and Changing Life Course Inequality in Europe, ESF, Bulharská akademie věd, Univerzita Sv. Kliemnta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 20.-21. května 2011. 2011.
Originální jazyk angličtina
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova young people;labor market;occupational mobility

Příspěvek analyzuje faktory, které ovlivňují postavení mladých lidí na trhu práce v ČR v letech 1990-2010 s použitím mnohorozměrných statistických technik a analýzy přežití.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info