Informace o publikaci

Určování pohlaví u dětských kosterních pozůstatků z Pohanska - Jižního předhradí pomocí analýzy DNA

Autoři

BOBEROVÁ Kateřina DROZDOVÁ Eva

Rok publikování 2007
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pohřebiště Jižní předhradí je druhé největší pohřebiště objevené na Pohansku. Kosterní pozůstatky byly odkryty během záchranného archeologického výzkumu v letech 1975-1979. Pohřebiště je datováno na konec 8. století až počátek 10. století. Kosterní nálezy z Jižního předhradí jsou velmi špatně zachovány, ve většině případů naprosto neurčitelné. Celkově bylo vyzvednuto 189 jedinců, z nichž 27 bylo určeno jako mužských a 40 jako ženských. 88 koster je dětských a u 34 koster se pohlaví tradičními morfometrickými a morfologickými metodami nepodařilo určit. Cílem této práce je určit pohlaví u dětských a neurčitelných kosterních pozůstatků využitím metody PCR. Pohlaví je určováno na základě genu pro amelogenin a SRY genu. Získané informace jsou velice důležité pro doplnění demografie celého pohřebiště.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info