Informace o publikaci

Methodology for the Efficiency Evaluation of the Municipal Environmental Protection Expenditure

Název česky Metodika hodnocení efektivnosti environmentálních výdajů obcí
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana STRUK Michal

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj IFIP Advances in Information and Communication Technology
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79960779836&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Soukopov%c3%a1&sid=8PKSw4lBXlEan2wvTskjSRI%3a210&sot=q&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY-AUTH%28Soukopov%c3%a1%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22285-6_36
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova economy; effectiveness; efficiency; methodology; municipal environmental protection expenditure; sustainable development
Popis Příspevěk řeší eefktivnost běžných výdajů obcí na ochranu životního prostředí a navrhuje metodiku pro jejich hodnocení. Návrh metodického postupu hodnocení efektivnosti těchto výdajů na ochranu životního prostředí používá vícekritériální hodnocení, kde je dominantním kritériem je upravená metoda analýzy efektivnosti nákladů. Tato metodika byla transponovaná do open-source softwaru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info