Informace o publikaci

Semantics Annotations of Ontology for Scenario: Anthropogenic Impact and Climate Change Issues

Název česky Sémantiky anotací ontologie pro scénář: Antropogenní dopad a zdroje změny klimatu
Autoři

KUBÁSEK Miroslav HŘEBÍČEK Jiří KALINA Jiří DUŠEK Ladislav HOLOUBEK Ivan

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium. ISESS 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova TaToo; semantic web; POPs; Stockholm Convention; GENASIS; SVOD; anthropogenic impact; global climate change
Popis Syntézy existujících databází monitorování znečištění perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)s epidemiologickými údaji jsou uvažovány pro identifikaci některých dopadů POPs na lidské zdraví. Tento úkol vyžaduje objevování nových, bohatých údajů, služeb a modelů z řady monitorovacích sítí a internetových zdrojů. Projekt 7. rámcového programu TaToo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) vytváří sémantický web objevování mezer, která brání úplnému a snadnému přístupu k webovým zdrojům. Použití nástrojů TaToo spolu se softwarem SVOD a GENASIS je diskutováno jako scénář pro ověření TaToo pro objevování antropogenních dopadů a globálních změn klimatu vlivem na trajektorii POPs. Příspěvek obsahuje první návrh ontologie domény POPs a rakoviny určené pro TaToo.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info