Informace o publikaci

Productive and Reproductive (Bio)Power: Thinking over Reproductive Medicine in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Produkující a reprodukující Bio/moc: Přemýšlení o reprodukční medicíně v ČR
Autoři

ŠLESINGEROVÁ Eva SLEPIČKOVÁ Lenka ŠMÍDOVÁ Iva

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Text tematizuje koncept biomoci ve vztahu k současné reprodukční medicíně. Představuje analytické rámce k uchopení způsobů, jakými je uplatňována a vyjednávána moc a hegemonie moderní západní medicíny (biomedicíny) v oblasti lidské reprodukce, a nabízí možnosti pro jejich užití při sociologickém zkoumání české reprodukční medicíny. Jde zejména o biomoc a biopolitiku jakožto analytické představy o způsobu vládnutí a administrace moderní populace Foucault 1999, governmentalitu Foucault 1999, medikalizaci Conrad 1992, Illich 1976 a autoritativní vědění Jordan 1997. Stať pojímá biomedicínu jako projev normalizace moderní společnosti, ztotožněný se západním pojetím zdraví a nemoci či s ideou technologického pokroku, a podrobuje ji kritické sociologické reflexi. Soustřeďuje se na analýzu reprodukční medicíny, jednoho z klíčových polí současných forem biomoci Rabinow a Rose 2003, 2006. V kontextu biomoci je významná analýza normativního charakteru reprodukční medicíny a jeho konsekvencí v širším sociálním prostoru. Ty se týkají intimity a sexuality, instituce příbuzenství, heteronormativní reprodukce, genderových identit, atd. Důvodem zacílení našeho zájmu na tuto oblast je výrazná propojenost reprodukční medicíny s technologickým aparátem a s komodifikací zdraví a nemoci. Cílem stati je také shrnout dosavadní poznatky české sociologie v daném tématu; zejména chceme nabídnout konceptuální perspektivu české sociologie medicíny a s její pomocí analyticky spojit téma biomoci a reprodukční medicíny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info