Informace o publikaci

Young generation, partnership and timing of life events - opinions and attitudes in the Czech Republic

Název česky Mladá generace, partnerství a časování údalostí – postoje a názory v České republice
Autoři

CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Související projekty: