Informace o publikaci

Organizační formy vyučování pohledem učitelů

Autoři

MAKOVSKÁ Zuzana ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je výstupem výzkumného projektu Komunikace ve školní třídě (projekt je podporován Grantovou agenturou ČR, GA406/09/0752), v němž se snažíme popsat pedagogickou komunikaci na druhém stupni základních škol. V průběhu analýzy rozhovorů s učiteli, jejímž cílem bylo odhalení subjektivního vnímání komunikace ve školní třídě, se ovšem objevila témata, která vystihují učitelovo myšlení či pojetí výuky. V příspěvku se proto pokusíme odpovědět na otázku: Jak vnímají učitelé na druhém stupni českých základních škol svoji výuku? V příspěvku se přitom zaměříme zejména na formy výuky. V tomto příspěvku vycházíme primárně z rozhovorů s jednotlivými učiteli, ale i z videonahrávek hodin. S každým učitelem přitom byly realizovány dva rozhovory - jeden před pozorováním a druhý po pozorování, v němž bylo možné vracet se ke konkrétním komunikačním situacím. Rozhovory byly přepsány a následně analyzovány v programu Atlas.ti. Na základě získaných výsledků budeme prezentovat to, jak učitelé vnímají formy výuky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info