Informace o publikaci

The European Area of Justice in Civil Matters and Other Related Aspects

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda VALDHANS Jiří

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Vstup do Evropské unie znamenal pro Českou republiku v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního zásadní změnu. Do té doby bylo mezinárodní právo soukromé spíše doménou národního práva. Jen okrajově byla tato oblast zasažena mezinárodními smlouvami, jichž byla Česká republika smluvní stranou . Vstup do Evropských společenství znamenal „plný vstup“ do existujícího „evropského justičního prostoru“ . Další vývoj této oblasti „plně emancipoval“ onen komunitární rozměr mezinárodního práva soukromého založený článkem 65 Amsterodamské smlouvy. Tradiční prameny úpravy mezinárodního práva soukromého a procesního – mezinárodní smlouva a vnitrostátní zákon – tak získaly třetí pilíř: unijní normy. Oblasti, které byly původně vnímány jako zcela odlišné právní oblasti, tj. evropské právo a mezinárodní právo soukromé, se protnuly nejen v institutech jako je „veřejný pořádek“, „evropské imperativní normy“, „normy chránící zájmy spotřebitelů“ atd., ale i v samotných pramenech právní úpravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info