Informace o publikaci

Business Judgment Rule und das tschechische Recht

Název česky Business Judgment Rule a české právo
Autoři

POKORNÁ Jarmila

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Öffnung und Wandel - Die internationale Dimension des Rechts II
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Business judgment rule; directors and board's members; duties; responsability; due care; good faith; best interest of company
Popis Principy Business Judgment Rule je v českém právu možno prosadit v rozhodovací praxi soudů, které budou vykládat zákonný standard péče řádného hospodáře (§ 194 odst. 5 ObchZ) rozšiřujícím způsobem. Význam tohoto výkladu: větší právní jistota pro členy exekutivních orgánů společností, rozšíření kriterií pro posouzení způsobu jednání jednatelů a členů představenstev, vyloučení soudů z posuzování obsahové správnosti podnikatelských rozhodnutí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info