Informace o publikaci

Business Companies

Název česky Obchodní společnosti
Autoři

POKORNÁ Jarmila

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Vliv práva EU jednoznačně směřuje k posílení právní jistoty investorů a zvládnutí rizik, která v jednotlivých státech provázejí zakádání společností, vstup do společností již existujících a činnost těchto společností. Hlavní cílem evropské úpravy obchodních společností je odstranění napětí a překážek vyplývajících z existence pravidel vniřního trhu na straně jedné a národní právní regulací postavení a činnosti obchodních společností na straně druhé a vytvoření podmínek, v nichž si společnosti budou moci volit takové ekonomické a právní prostředí v rámci EU, které bude pro jejich podnikatelské aktivity optimální.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info