Informace o publikaci

Právo proti domácímu násilí

Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka DÁVID Radovan KORNEL Martin ŽATECKÁ Eva VOLKOVÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Webové prezentace Právo proti domácímu násilí jsou určeny zejména posluchačům Právnické fakulty zapsaným do výběrového semináře MV802K:Právo proti domácímu násilí jako doplněk stejnojmenných skript vydaných v nakladatelství C. H. Beck, 2011, a sylabů. Tým vyučujících zpracoval základní informace týkající se domácího násilí jako závažného socio-patologického jevu. Po vymezení základních pojmů je věnována pozornost vývoji právní úpravy proti domácímu násilí a jeho soukromoprávním i veřejnoprávním aspektům. Nezletilému dítěti ohroženému násilím a domácím násilím jsou zasvěceny dvě prezentace: obecná a zvláštní ve vazbě na civilní řízení. Samostatná pozornost je soustředěna na vybrané zahraniční úpravy. Výukové prezentace jsou doplněny o interaktivní procvičování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info