Informace o publikaci

Správní právo: zvláštní část

Autoři

JURNÍKOVÁ Jana SKULOVÁ Soňa PRŮCHA Petr HAVLAN Petr SEDLÁČEK Stanislav KADEČKA Stanislav KOLMAN Petr KLIKOVÁ Alena

Rok publikování 2011
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Publikace v rámci 6., přepracovaného vydání podává přehledným způsobem podstatné informace z vybraných oblastí správního práva, kterými jsou: vnitřní správa, bezpečnostní správa, správa policie a správa obrany státu, veřejná správa školství, správa kultury, veřejná správa na úseku zaměstnanosti, správa na úseku živnostenského podnikání, správa na úseku územního plánování a stavebního řádu, institut vyvlastnění, správa na úseku katastru nemovitostí, správa dopravy. Struktura a obsahové zaměření jednotlivých kapitol jsou voleny tak, aby výklad zahrnoval jak stránku právní, tak současně i procesně právní. Publikace je určena především studentům právnických fakult, nicméně mnohé užitečné informace v ní nalezne jak odborná, tak i laická veřejnost, která přichází do styku se správním právem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info