Informace o publikaci

Spectrum Analyzer

Název česky Analyzátor spekter
Autoři

NAVRÁTIL Zdeněk TRUNEC David

Rok publikování 2009
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Základním předpokladem při diagnostice plazmatu optickými metodami je správná identifikace a stanovení intenzit spektrálních čar. V řadě případů je rozlišení původu spektrálních čar bez sofistikovaných nástrojů obtížné. Rovněž pro náročnější kvantitativní analýzy, kupř. při dlouhodobém monitorování plazmatu průmyslových plazmochemických procesů nebo při analýze spekter srážkově-radiačním modelováním, jsou běžně dostupné programy či software výrobců spektrometrů nedostatečné. Byl proto vyvinut program s cílem poskytnout vědecké veřejnosti nástroj, který by tyto požadavky splňoval. Program Spectrum Analyzer dovoluje mj: - načítání spektra z~běžných souborových formátů spekter (standardní textové soubory systémů MS Windows a Unix, datové soubory SPC/GRAMS firmy Galactic Industries, textový formát firmy Avantes) - grafické zobrazení spekter s~možností širší manipulace a odečtu, - korekci vlnových délek spektra podle tabulkových vlnových délek rozpoznaných čar, - korekci intenzit spektra podle křivky spektrální citlivosti přístrojů - prostředky pro identifikaci spektrálních čar a pásů, - automatické výpočty ze spekter (výpočet integrované intenzity, stanovení rotační, vibrační a elektronové teploty apod.) Současně byla pro program vytvořena databáze atomových spektrálních čar a molekulových pásů s~důležitými charakteristikami radiačních přechodů. Data byla převzata ze zdrojů NIST-ASD a Pearse 1950. Vyvinutý program byl testován např. při diagnostice bariérových výbojů aj. Program je využíván nejen partnerskými vědeckovýzkumnými institucemi (např. INP a Universität Greifswald, ), jako freeware je používán celosvětově (přes dva tisíce stažení v roce 2011).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info