Informace o publikaci

Význam znalosti krajinných štruktúr v krízovom manažmente

Název česky Význam znalosti krajinných struktur v krizovém managementu
Autoři

KOLEJKA Jaromír

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Časovo-priestorové aspekty regionálních štruktúr ČR a SR
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova natural - economic - human and spiritual landscape structures - disaster management
Popis Všechny krajinné struktury (přírodní, ekonomická, humánní a spirituální) se různou měrou účastní krizových procesů. Pro rozmanité procedury zpracování dat v krizovém řízení (KM) poskytuje současná věda jak prostorové údaje (mapy původní, či interpretované vzhledem ke konkrétní události), tak znalosti. Vesměs vycházejí ze skutečností, že člověk je existenčně závislý na kvalitě okolního prostředí, které jej může z různých příčin také ohrožovat. Rizikové procesy, které v okolním prostředí probíhají, mohou mít: a) výhradně nezávislou přírodní podstatu, b) přírodní charakter akcelerovaný či jinak ovlivněný člověkem, c) dominantní antropogenní charakter - ať již spontánní či úmyslný. V každém případě se však rozběhnuté procesy odehrávají v životním prostředí - krajině, která disponuje čtveřicí struktur, jež se jednak na procesu mohou různou měrou podílet, ale také tímto procesem mohou být rozmanitě dotčeny. Příspěvek demonstruje výsledky základního výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info