Informace o publikaci

Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR

Autoři

FILIP Jan

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Základní analýza a výklad hlavních institutů ústavního práva České republiky v podobě monografického zpracování s bohatým poznámkovým aparátem
Související projekty: