Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act

Název česky Česká militantní demokracie v akci: rozpuštění Dělnické strany a širší kontextu tohoto aktu
Autoři MAREŠ Miroslav
Druh Článek v odborném periodiku
Citace MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies, Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, roč. 26, č. 1, s. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070.
Originální jazyk angličtina
Obor Politologie a politické vědy
WWW http://eep.sagepub.com/content/26/1/33
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0888325411408070
Klíčová slova militant democracy; Czech Republic; Workers’ Party

Tento článek analyzuje rozpuštění krajně pravicové Dělnické strany českými soudy v roce 2010. Zasazuje případ do historického vývoje zákazů stran militantní demokracií na českém území a vysvětluje, proč Dělnická strany byla první stranou rozpuštěnou v České republice po pádu komunistického režimu. Popsuje i legislativní rámec soudobého českého práva pro rozpuštění politických stran. Zabývá se i politickými a právními dopady rozsudku a širší společenskou, politickou a odbornou diskusí o něm. S ohledem na skutečnost, že případ bude mít dohru u Evropského soudu pro lidská práva ve Štarsburku, je analyzována i evropská dimenze zákazu Dělnické strany.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info