Informace o publikaci

2. konference českých a slovenských > feministických studií: Feministická studia na hranici

Autoři

ŠMÍDOVÁ Iva NEDBÁLKOVÁ Kateřina LIŠKOVÁ Kateřina JARKOVSKÁ Lucie

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Obor genderových studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Centrum rodových štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského, oddělení Gender & sociologie a Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. uspořádali 2. konferenci českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici. Ta navázala na Konferenci českých a slovenských feministických studií, která proběhla na Fakultě humanitních studií v Praze v roce 2005. Konferenci vnímáme jako platformu pro dialog mezi disciplinárně, konceptuálně i epistemologicky různě zakotvenými přístupy. Konference je příležitostí k prozkoumávání feministických témat napříč poli vědy, umění, vzdělávání, pracovního trhu, politiky nebo médií či na průsečíku genderu, třídy, sexuality a etnicity. Proto jsou tématem konference hranice, prostor za nimi i mimo ně. Feministická studia na hranici Zazněly příspěvky zkoumající hranice mezi disciplínami a obory a jejich překrývání hranice a synergie metodologií a metod hranice a průniky veřejného a soukromého za hranice Východu a Západu za hranice Severu a Jihu hranice uvnitř společností a propojení mezi nimi hranice a vzájemné ovlivnění aktérek a struktur hranice v myslích, hranice v prostoru a jejich překračování hranice reality a jejich kritické překračování hranice a aliance mezi aktivismem a vědou hranice a provázanost každodenního a expertního vědění hranice normality a její posouvání hranice užitečného a neužitečného vědění hranice a spojitosti mezi objektivním a pozičním poznáním hranice, jejich dozorování a boření

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info