Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations?

Autoři ŠMÍDOVÁ Iva
Druh Kapitola v knize
Citace ŠMÍDOVÁ, Iva. Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 164-173, 10 s. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8.
Originální jazyk angličtina
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova gender realtions; childbirth; fatherhood; fathers; normativity; diversity; dominance

Kapitola tematizuje výzvy pro genderové vztahy v souvislosti se změnou praxe porodů v České republice. Zejména otevírá téma přítomnosti otců u porodu a nabízí interpretace, v rámci nichž tato relativně nová normální zkušenost genderové vztahy přibližuje standardům genderové rovnosti a naopak ty, jimiž je udržován výrazně nerovný vztah. Text je založen na empirické sondě, rozhovorech se 28 páry, kterým se narodilo první dítě a kde byl muž u porodu. Hlavní výsledky analýzy jsou shrnuty ve čtyřech oblastech: 1. normativita otce u porodu jako nový standard, 2. srovnávání běžných (i generačních) sad vědění o porodech se současnou praxí, 3. reprodukce genderových stereotypů v podobě ochrany bezprizorní ženy a 4. diskuse klíčového aktéra či aktéry celého procesu. Závěr kapitoly diskutuje limity a příležitosti pro diverzitu, hegemonii biomedicíny, ne/rovnost v genderových vztazích.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info