Informace o publikaci

Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations?

Logo poskytovatele
Autoři

ŠMÍDOVÁ Iva

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kapitola tematizuje výzvy pro genderové vztahy v souvislosti se změnou praxe porodů v České republice. Zejména otevírá téma přítomnosti otců u porodu a nabízí interpretace, v rámci nichž tato relativně nová normální zkušenost genderové vztahy přibližuje standardům genderové rovnosti a naopak ty, jimiž je udržován výrazně nerovný vztah. Text je založen na empirické sondě, rozhovorech se 28 páry, kterým se narodilo první dítě a kde byl muž u porodu. Hlavní výsledky analýzy jsou shrnuty ve čtyřech oblastech: 1. normativita otce u porodu jako nový standard, 2. srovnávání běžných (i generačních) sad vědění o porodech se současnou praxí, 3. reprodukce genderových stereotypů v podobě ochrany bezprizorní ženy a 4. diskuse klíčového aktéra či aktéry celého procesu. Závěr kapitoly diskutuje limity a příležitosti pro diverzitu, hegemonii biomedicíny, ne/rovnost v genderových vztazích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info