Informace o publikaci

The impact of sediment removal on the aquatic macroinvertebrate assemblage in a fishpond littoral zone

Název česky Vliv odbahnění na společenstvo vodních bezobratlých v rybničním litorálu
Autoři

SYCHRA Jan ADÁMEK Zdeněk

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Limnology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.jlimnol.it/index.php/jlimnol/article/view/jlimnol.2011.138
Doi http://dx.doi.org/10.3274/JL11-70-1-15
Obor Zoologie
Klíčová slova fishpond; restoration; macroinvertebrates; succession; biodiversity; functional groups
Popis Odbahnění, jakožto široce používaná revitalizační metoda v managementu stojatých vod, má silný vliv na společenstva vodních organismů. Vzhledem k tomu, že většina poznatků vlivu odbahnění na vodní prostředí pochází z jezer, bylo cílem této studie popsat sukcesi společenstva vodních bezobratlých v rybničním litorálu po odbahnění v zimě 2003/2004. Byly provedeny semikvantitativní odběry ruční síťkou jeden rok před (2003) a v pěti letech po odbahnění (2004-2008). Byl zjištěn významný pokles v abundanci (o asi 90 % jedinců) a diverzitě (o asi 30 % taxonů) bezobratlých po zásahu. Tyto hodnoty pak v následujících letech rostly a dosáhly původních hodnot 3 roky po odbahnění. Zároveň byl zjištěn významný posun ve funkčním a taxonomickém složení společenstva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info