Informace o publikaci

Dobré mravy v pracovním právu v kontextu rozhodčího řízení

Autoři

ŽENATÝ Dominik

Rok publikování 2011
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Rozhodčí řízení v pracovním právu je široce diskutovaná a velmi aktuální otázka. Nepřímo se však dotýká samotné podstaty vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a to i v rovině dobrých mravů. Využití institutu dobrých mravů ve smluvních vztazích pracovního práva se tak právě v rovině použití rozhodčích doložek stává vhodným bodem pro posuzování nejen individuálních případů, ale i problematiky jako takové.
Související projekty: