Informace o publikaci

Poranění jater u dětí

Autoři

PLÁNKA Ladislav BIBROVÁ Štěpánka TEYSCHL Otakar HNILIČKA Jan SÁDOVSKÝ Andrej GÁL Petr

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Úrazová chirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova liver injury; post-traumatic pseu-docyst; child; surgical procedures
Popis Předkládaná retrospektivní klinická studie podává přehled o poranění jater u dětí za období 11 let (2000–2010) na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. V předkládané studii autoři sledují výskyt komplikací při konzervativní léčbě poranění jater a předkládají komplexní informaci o souboru zraněných dětí. METODIKA: Vstupní data do studie poskytl nemocniční informační systém FN Brno včetně sonografických záznamů a RTG dokumentace. Následně byl soubor rozdělen dle pohlaví, definováno věkové spektrum a určena přesná diagnóza (stupeň poranění jater). Dalšími sledovanými parametry byla délka hospitalizace, nutnost umělé plicní ventilace, mechanizmus úrazu, skladba přidružených diagnóz a četnost poúrazových komplikací. VÝSLEDKY: Z celkového souboru pacientů bylo přijato 43 dětí s prokázaným poraněním jater. Chlapců bylo celkem 27 s věkovým průměrem 10,1 a dívek 16 s průměrem 11,1. Nejčastěji se jednalo o kontuzi jater, nejvíce riziková byla věková skupina dětí 6–10 let (17 případů 19,3 %). Hlavním mechanizmem úrazu bylo poranění při autonehodě (25,6 %) a při pádu z kola (20,9 %). Průměrná délka hospitalizace byla 14,8 dní, celkem 12 dětí (27,9 %) vyžadovalo pro závažnost poranění umělou plicní ventilaci o průměrné délce 5,3 dne. Ve sledovaném souboru se vyskytlo mnoho souběžných diagnóz, avšak žádná výrazně nedominovala. Ve sledovaném souboru nebyly za-znamenány žádné komplikace ve smyslu adhezí a ileozního stavu či formování abscesu, naprostá většina z nich je zastoupena pouze poúrazovou pseudocystou. ZÁVĚR: Předkládaná studie potvrdila nízký výs-kyt poranění jater u dětí. V léčebném schématu jasně dominuje konzervativní přístup, který vy-kazuje naprosto minimální výskyt klinicky významných komplikací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info