Informace o publikaci

Rozpoznávání pacientů s první epizodou schizofrenie s využitím obrazů mozku z MRI

Autoři

SCHWARZ Daniel KAŠPÁREK Tomáš JANOUŠOVÁ Eva

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Clinician and Technology (Lékař a technika)
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova image registration, pattern recognition, computational neuroanatomy, schizophrenia
Popis Schizofrenie je závažná, invalidizující psychická porucha. Studium morfologických změn v mozku pacientů s první epizodou schizofrenie je výhodné z hlediska omezení vlivu mnoha nežádoucích faktorů, jako je dlouhodobá medikace nebo možná progrese morfologických změn. Abnormity zachycené na počátku nemoci mohou spíše ukazovat na její primární patologii. V článku je prezentována kombinace pružné registrace strukturálních MRI obrazů mozku s klasifikačními algoritmy z oblasti rozpoznávání vzorů, která umožňuje realizovat postup pro rozlišení pacientů s první epizodou schizofrenie od zdravých dobrovolníků. Je zde navržen originální postup výběru příznaků z 3-D MRI obrazových dat pro klasifikaci a na dostupných datech 173 subjektů je porovnávána sensitivita, specificita, celková správnost a přesnost klasifikace algoritmů k-NN a SVM. Dosažená kvalita klasifikace je srovnatelná s recentně publikovanými výsledky obdobně zaměřených prací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info