Informace o publikaci

Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu vyučujícího pedagoga běžné základní školy

Autoři

GIRGLOVÁ Veronika

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola je primárně orientována na problematiku vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v prostředí běžné základní školy. Usiluje o bližší analýzu možností a aktuální úrovně komunikace těchto žáků v kontextu jejich komunikativních kompetencí, které vyplývají z klíčových kompetencí, jenž jsou stanoveny Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání. V souvislosti s touto problematikou je třeba brát na zřetel rovněž zkušenosti pedagogů, již intenzivně pracují s těmito žáky. Výše zmíněná problematika je zahrnuta v dílčích výsledcích výzkumného šetření, které jsou uvedeny v tomto textu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info