Informace o publikaci

Anketa pro žáky. Anketa škole na míru.

Autoři

KOHOUTEK Tomáš MAREŠ Jan

Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V manuálu evaluačního nástroje naleznete popis cílů nástroje. Dále popis a strukturu nástroje, postup vzniku a výzkumného ověřování evaluačního nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, limity a doporučení k nástroji, evaluační nástroj a ukázku evaluační zprávu. Evaluační nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem. Cílem ankety je zjištění názorů žáků na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Anketa je určena pro široké spektrum typů škol. Zúčastnit se jí mohou žáci druhého stupně základních škol, starší žáci základních uměleckých škol, žáci středních odborných učilišť a integrovaných středních škol i studenti středních odborných škol, gymnázií a konzervatoří. Potřebám jednotlivých typů škol vychází vstříc nabídka specifických verzí ankety i možnost doplňovat vlastní otázky. Při volbě typu školy systém automaticky nabídne verzi maximálně přizpůsobenou potřebám daného typu školy. Pod tímto evaluačním nástrojem tedy nenajdete pouze jednu anketu, ani hotovou sadu anket. Najdete zde soubor otázek vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná žákům a studentům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info