Comparison of accounting methods for business combinations.

Název česky Komparace účetních metod podnikových kombinací.
Autoři SEDLÁČEK Jaroslav KŘÍŽOVÁ Zuzana HÝBLOVÁ Eva
Druh Článek v odborném periodiku
Citace SEDLÁČEK, Jaroslav, Zuzana KŘÍŽOVÁ a Eva HÝBLOVÁ. Comparison of accounting methods for business combinations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2012, LX, č. 2, s. 315-324. ISSN 1211-8516.
Originální jazyk angličtina
Obor Ekonomie
Klíčová slova business combinations; types of mergers and acquisitions; mergers and acquisitions development; U.S. GAAP; macroeconomic environment; accounting methods; IFRS; CAR;

The revised accounting rules applicable to business combinations in force on July 1st 2009, are the result of several years efforts the convergence of U.S. and International Committee of the Financial Accounting Standards. Following the harmonization of global accounting procedures are revised and implemented also Czech accounting regulations. In our research we wanted to see how changes can affect the strategy and timing of business combinations. Comparative analysis is mainly focused on the differences between U.S. and international accounting policies and Czech accounting regulations. Key areas of analysis and synthesis are the identification of business combination, accounting methods for business combinations and goodwill recognition. The result is to assess the impact of the identified differences in the reported financial position and profit or loss of company.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info