Informace o publikaci

Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)

Autoři

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Katedra dějin státu a práva předkládá čtenářům druhý svazek sborníku z doktorandského semináře, navazující na úvodní svazek s příspěvky z prvního doktorandského semináře z konce letního semestru akademického roku 2010/2011. Druhý seminář se konal v předvánočním čase minulého roku (14. prosince) a své příspěvky z něj připravilo pro publikaci ve sborníku deset doktorandů. Abecedně řazené příspěvky interních i externích doktorandů představují – podobně jako v prvním svazku – velmi širokou škálu rozmanitých témat z různých časových období. Převa-žují však příspěvky věnované starším vývojovým fázím. Významně se o to pochopitelně zasloužili romanisté, ale zdatně jim sekundovali též právní historici, včetně těch, pro něž starověk a středověk nejsou hlavním předmětem zájmu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info