Informace o publikaci

Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - dichlordifenyltrichloretan a jeho metabolity (DDTs).

Autoři

KLÁNOVÁ Jana ČUPR Pavel HOLOUBEK Ivan KOHOUTEK Jiří BORŮVKOVÁ Jana PŘIBYLOVÁ Petra KAREŠ Radovan PROKEŠ Roman

Rok publikování 2011
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Mapy charakterizují prostorovou a časovou distribuci hladin dichlordifenyltrichloretanu a jeho metabolitů (DDTs) ve volném ovzduší v ČR (suma o,p’- a p,p’-DDT, -DDE, -DDD). Tyto hladiny byly monitorovány pomocí pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny na vybraných stanicích sítě MONET-CZ organizované Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX, Masarykova univerzita (52 vzorkovacích míst, kontinuální celoroční monitoring).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info