Informace o publikaci

Chemická syntéza - návody k praktiku

Autoři

LITERÁK Jaromír JANKŮ Slávka PINKAS Jiří

Rok publikování 2012
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Skripta představují ucelený soubor návodů k laboratornímu cvičení v předmětu Chemická syntéza – praktikum a je určen především studentům bakalářského studijního programu Chemie, Biochemie a studentům učitelských kombinací s chemií. Předmět se zabývá syntézou jak organických, tak i anorganických sloučenin a ukazuje na společné metody syntézy, jakož i na rozdíl v přístupu k syntéze jednotlivých sloučenin. Do laboratorního cvičení jsou zařazeny i složitější preparace, a to jak po stránce technické, tak i založené na větších teoretických znalostech, neboť studenti před příchodem do praktika byli již seznámeni se základy chemických disciplin. Větší důraz je kladen i na analýzu získaných látek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info