Informace o publikaci

Letecká doprava ve střední Evropě pod vlivem nízkonákladových dopravců

Autoři

SEIDENGLANZ Daniel

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova transport geography; air transport; low-cost airlines; Central Europe
Popis Letecká doprava v současnosti vykazuje silnou dynamiku. Změny dostupnosti prostoru střední Evropy po roce 2000 lze dát do souvislosti i s aktivitou nízkonákladových dopravců (dále LCCs), kteří sem vstoupili v důsledku deregulace odvětví. Cílem příspěvku je analýza vlivu LCCs na prostorovou organizaci letecké dopravy v postsocialistických středoevropských státech, tj. v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v bývalé NDR. Pozornost přitom bude věnována odlišnostem prostorových strategií LCCs a klasických síťových dopravců a geografické strukturaci sítí LCCs (analýzy se zaměří např. na hlavní obsluhované lokality, na trasy s největší frekvencí a kapacitou letů uvnitř studovaného regionu i směřující mimo něj a na prostorové odlišnosti mezi středoevropskými a ostatními LCCs). Výsledky budou komparovány s prostorovými strategiemi LCCs ve středoevropských státech, v nichž v 90. letech nedocházelo k sociální, ekonomické a politické transformaci (bývalé Západní Německo, Rakousko).
Související projekty: