Informace o publikaci

Air transport, aeromobility and transport geography

Název česky Letecká doprava, aeromobilita a geografie dopravy
Autoři

SEIDENGLANZ Daniel

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Letecká doprava představuje druh dopravy, který v současném světě zabezpečuje stále se zvětšující skupině obyvatelstva i na relativně velké vzdálenosti vysokou úroveň individuální mobility. Někteří autoři tuto skutečnost konceptualizují jako nástup éry aeromobility. Ta ze své podstaty generuje řadu geografických a socioekonomických konsekvencí. Příspěvek se uvedenými skutečnostmi zabývá jak v teoretické rovině, tak i v rovině empirické analýzy prostorových aspektů nabídky letecké dopravy ve střední Evropě.
Související projekty: