Informace o publikaci

Actiones adiecticiae qualitatis a postavení otroka v obligačním právu

Autoři

OBROVSKÁ Lucie

Druh Článek ve sborníku
Konference Actiones, condictiones, exceptiones
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova actiones adiecticiae qualitatis; iussum; peculium;slave; actio institoria; actio exercitoria
Popis Příspěvek zabývající se otázkou tzv. adjektických žalob, je tematickou součástí autorčiny disertační práce, jejímž cílem je poukázat na jednotlivé projevy částečné právní subjektivity, která byla poskytnuta otrokům prostřednictvím římského práva. Uvedená skupina žalob je přitom pro tento cíl zcela stěžejní.
Související projekty: