Informace o publikaci

Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká Republika.

Autoři

ZAHRADNÍČEK Lukáš NOVÁK Milan

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova lepidolite polylithionite electron microprobe elbaite-subtype pegmatite Moldanubian Zone Czech Republic
Popis Práce se zabývá studiem Li-slíd z pegmatitů elbaitového subtypu z Moravské části moldanubika. Chemismus Li-slíd byl změřen na elektronové mikrosondě a obsah Li2O byl dopočítán podle Tischendorfa et al. (1997). Li-slídy jsou v elbaitových pegmatitech velmi vzácné minerály a jejich nálezy se omezují výhradně na albitovou zónu a dutiny. Ve všech studovaných Li-slídách se obsahy Si = 7.11-7.89 apfu; to odpovídá ~60-90 mol.% polylithionitové komponenty. Vakance v oktaedrické pozici naznačuje přítomnost dioktaedrické slídy (muskovitu nebo hypotetické slídy s Si = 8 apfu). Chemický vývoj v Li-slídách (Si, Al, F, Livypočteno) naznačuje vzrůstající převahu polylithionitové komponenty během krystalizace studovaných pegmatitů. Metoda výpočtu obsahu Li2O podle Tischendorfa et al. (1997) je pouze přibližná, a ne příliš vhodná pro Li-slídy s převahou polylithionitové komponenty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info