Informace o publikaci

Študent na ceste k praxi : Prvá študentská vedecká konferencia v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika

Autoři

HREBEŇÁROVÁ Lucia DUBAYOVÁ Tatiana

Rok publikování 2012
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cieľom Prvej študentskej vedeckej konferencie je vytvoriť pre domácich a zahraničných študentov bakalárskeho, magisterského, rigorózneho a doktorandského štúdia v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika akademický priestor na prezentáciu výskumných problémov a doterajších výsledkov z ich odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Jej úlohou je vytvoriť príležitosť pre prvé vedecké vystúpenie študentov a odbornú a tvorivú komunikáciu medzi účastníkmi konferencie.