Informace o publikaci

Vliv geometrie zástavby na pole teploty vzduchu a intenzitu tepelného ostrova města na příkladu Brna

Autoři

DOBROVOLNÝ Petr KRAHULA Lukáš

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Meteorologické zprávy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova air temperature; building geometry; sky view factor; urban heat island
Popis Analyzují se měření teploty vzduchu z účelové sítě 14 stanic rozmístěných v Brně a okolí. Pro každou stanici byly vypočteny dvě varianty tzv. Sky View Faktoru (SVF). Tato veličina se v urbánní klimatologii využívá k charakterizování množství překážek, které redukují proces dlouhovlnného vyzařování v zastavěných oblastech a přispívají k formování tepelného ostrova města (dále UHI). Dvě použité varianty kvantifikují jednak vliv samotných budov (SVFb) jednak vliv všech překážek (SVF), tedy vedle budov také vegetace apod. Stanice reprezentují městské a příměstské prostředí. Teplota vzduchu z celkem 64 dnů s radiačním režimem počasí z období od března 2010 do května 2011 (zima – 6 dnů, jaro – 26, léto – 21, podzim – 11) byla použita k charakterizování každé stanice průměrnou denní (Tavg), minimální (Tmin) a maximální (Tmax) teplotou vzduchu a dále hodnotou dT. Tato byla vypočtena jako diference mezi teplotou na dané stanici a průměrnou teplotou stanic příměstských a lze ji interpretovat jako jednoduchou míru intensity tepelného ostrova města. Z analýzy vyplývá, že ve všech ročních obdobích se UHI vyvíjí v nočních hodinách a také kolem poledne, zatímco v ranních a večerních hodinách jsou diference mezi městskými a příměstskými stanicemi blízké nule. Maximální intenzity (kolem 2,5 st. C) dosahuje UHI v poledních hodinách v létě, typické hodnoty v nočních hodinách jsou 1,0–1,5 st. C ve všech sezonách. Především hodnoty SVFb významně korelují s Tmin a dT ve všech ročních obdobích. To značí, že role vegetace při výpočtu této charakteristiky je minoritní v porovnání s vlivem budov. Také vliv nadmořské výšky na teplotní charakteristiky není významný. Model vícenásobné regrese, využívající Tmin (dT) jako závisle proměnné a SFVb a nadmořskou výšku jako nezávisle proměnných, vysvětluje podstatnou část variability Tmin – od 74 % na podzim do 82 % na jaře. Odpovídající hodnoty pro dT kolísají od 62 % v zimě do 72 % na jaře. Z analýzy vyplývá, že hodnot SVF může být využito k predikci minimálních teplot v prostředí městské zástavby, které jsou zde vyšší v porovnání s minimálními teplotami mimo město a také k odhadu intensity tepelného ostrova města.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info