Informace o publikaci

Aktuálne trendy v špeciálnej pedagogike : medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia

Autoři

HREBEŇÁROVÁ Lucia HUČÍK Ján HLEBOVÁ Bibiana

Rok publikování 2012
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cieľom konferencie bolo kvalifikovane a konštruktívne vyjadriť smerovanie a aktuálne trendy slovenskej špeciálnej pedagogiky v oblasti diagnostiky a intervencie u detí s postihnutím so zameraním na stimulačné programy a rozvíjanie komunikačných zručností detí s postihnutím. Súčasne konfrontovať úroveň integrácie a inklúzie osôb s postihnutím a poskytovanú mieru pedagogickej podpory na Slovensku s inými krajinami , ako aj prezentovať vlastné skúsenosti účastníkov konferencie o danej problematike.