Informace o publikaci

Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky Staré nové písničky“

Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je výsledkem přípravy kritické edice kancionálku Fridricha Bridelia "Jesličky". Pro vydávání českých raně novověkých textů neexistují dosud všeobecně respektovaná pravidla, byť se většina editorů hlásí k Vintrovým (1998) "Zásadám". Příspěvek se zabývá těmi oblastmi transkripce českých textů raného novověku, které nejsou ustáleny a které jednotliví editoři pojímají odlišně. Týká se to především těchto problémů: interpunkce, samohlásková kvantita, slova cizího původu, majuskule, hranice slov v písmu, distribuce předpon s-, z-, kolísání náslovného j- v prézentních formách slovesa být, "geminované" souhlásky.
Související projekty: