Informace o publikaci

D.H. v. Czech Republic Five Years After: On the Power of an International Human Rights Court to Push through a Systemic Change

Název česky D.H. proti České republice po pěti letech: schopnost mezinárodního lidskoprávního soudu prosadit systémovou změnu
Autoři

SMEKAL Hubert ŠIPULOVÁ Katarína

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Evropský soud pro lidská práva (ESLP) je často zobrazován jako nejúspěšnější regionální lidskoprávní soud, který dokáže ovlivnit praxi v členských zemích Rady Evropy. V roce 2007 vydal Velký senát slavné rozhodnutí ve věci D.H. proti České republice, které konstatovalo existenci diskriminace romských dětí ve vzdělávání. Problém, jenž byl kritizován v D.H. případě je systémového charakteru; aby bylo naplněno rozhodnutí ESLP, Česká republika by musela změnit celý systém svého základního školství. Cílem příspěvku bylo pojednat o schopnosti mezinárodního lidskoprávního tělesa prosadit tak významnou změnu u svého smluvního státu. Příspěvek usiloval vyvodit z případu D.H. proti České republice závěry obecnějšího charakteru, které by byly testovatelný dalšími studiemi - identifikoval faktory a okolnosti, které podporují nebo ztěžují možnosti medzinárodního lidskoprávního soudu prosadit systémovou změnu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info